Welkom

Confinance is een jong en ambitieus family office. Opgericht door professionals die jarenlang hun sporen verdiend hebben bij het plannen, begeleiden en opvolgen van financiële beslissingen. Zowel voor vermogende families als voor vrije beroepers, ondernemers en zelfstandigen.

Waarvoor staan we?

Coherentie

Overzicht? Samenhang? U hebt vandaag ongetwijfeld vele financiële adviseurs, die uw financiële situatie fragmentariseren. Soms gelijkgestemd, soms in contradictie. In aantal zullen zij nog toenemen door onze complexe leefomgeving. Soms waant u zich zelfs een doolhof. Een veelzijdige en overkoepelende adviseur dat u vanuit diens helikopter naar de uitgang leiden kan, wint meer en meer aan belang. Alles hangt immers samen. Aanvullend en in samenspraak met uw huidige adviseurs, kan 1 + 1 ook soms 3 blijken te zijn.

Openheid

Transparantie. Inzicht. Waarden die in de financiële sector vaak weinig invulling kennen. Om u te helpen, rekenen we op uw openheid wat betreft uw financiële huishouden. Zo ook willen wij u maximale openheid geven. Op voorhand. Over alle mogelijke oplossingen, met voor – en nadelen. Geen taboes, geen verborgen agenda’s noch onzichtbare kosten.  Adviesvergoedingen worden vooraf doorgesproken. U komt niet voor verrassingen te staan. Via dialoog. Zo kan vertrouwen verder rijpen.

Neutraliteit

Confinance wil neutraal en onafhankelijk zijn. En dat ook blijven. Zodat we u de beste oplossingen kunnen aanbieden. We zijn geen onderdeel van een bank of verzekeraar. Wilt u enkel ons advies, geen probleem! Volgt u ons mee in de realisatie van uw optimale financiële strategie, dan hebben we onze handen vrij. Niet gehinderd door enige binding met welke financiële organisatie dan ook, leggen we u onafhankelijk de beste opties voor.

Flexibiliteit

Small is beautiful. Met de wind in de zeilen. Geen Titanic. In de huidige volatiele maatschappij is het immers uiterst belangrijk om snel in te spelen op markttendensen en nieuwe reguleringen. Wendbaar voor plots opdoemende ijsbergen. Een kleinschalige organisatie zorgt voor die extra persoonlijke touch. Flexibele dienstverlening als troef. Aanpasbaar aan uw uniek DNA.

Integriteit

Wij hechten bijzonder veel waarde aan een integere en eerlijke begeleiding van uw financiële zaken. We stellen eer in ons werk. Wij willen u van dienst zijn op een manier zoals ook wijzelf graag vooruit geholpen worden in het leven. Zo bouwen we aan wederzijdse appreciatie. Aan een partnerschap, meer dan een loutere samenwerking. Niet éénmalig en snel, maar graag duurzaam en op lange termijn. Recht door zee. En waar we u altijd recht in de ogen kunnen blijven kijken.

Nabijheid

Wij opteren bewust voor regionale verankering. Een actieradius van Vlaams-Brabant tot Antwerpen en Kempen, deels Limburg. Waar we professioneel verstrengeld zijn. Dicht bij u thuis, dan spreken we nog meer uw taal. Wij willen ook zelf aan uw tafel blijven zitten. Continuïteit, nu maar ook later.

Ambitie

Wij hebben niet de ambitie om de grootste te worden. Noch de exclusiefste, noch de goedkoopste. We ambiëren wel uw bevoorrechte financiële partner te worden. Uw vertrouwenspersoon. Uw eerste aanspreekpunt voor belangrijke beslissingen. Uw financieel klankbord. We willen u persoonlijk de nodige tijd en aandacht geven die u verdient. Zo kunnen we u gemoedsrust brengen.

Nazorg

Voor financiële adviseurs vaak een woord zonder daad. Niet voor ons. U hebt ons nodig tijdens het beslissingsproces, maar meestal nog meer er na. Het gebrek aan tijd, goesting of kennis om u met uw financiële zaken bezig te houden, zal niet verdwenen zijn. Uw follow-up is in goede handen bij ons. Wij staan altijd voor u klaar.

Competentie

We streven binnen Confinance een zo hoog mogelijk peil van kennis en kunde na. In de huidige context is continue bijscholing onontbeerlijk. Onze brede competenties kunnen ingezet worden als aanvulling op de meer specifieke vakkennis van uw bestaande adviespersonen. En u weet ook wel dat niemand alle waarheid in pacht heeft. De kunst bestaat er echter in om op het juiste ogenblik bij de juiste persoon de juiste kennis te vergaren. Indien gespecialiseerde know-how aanbevolen lijkt, kunnen we ook beroep doen op ons hoogwaardig netwerk van externe experten, zodat u – onder onze supervisie – een geïntegreerde totaalbegeleiding kunt bekomen.

Empathie

Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in uw levensdoelen en in uw dieperliggende drijfveren. Geld is immers geen doel op zich, maar een middel om uw toekomst in te richten zoals u alleen dat wil. En niet zoals financiële instellingen dit zouden willen. We willen begrijpen wat u denkt en niet denken dat we u begrijpen. Empathie. Goed kunnen luisteren. Daar gaan we voor.

Wist u dat…

 

 

Menu